Διεύθυνση: Θρασύλλου 24, Πλάκα – Αθήνα
Τηλέφωνο Κρατήσεων: 210 3248593
Fax: 210 3235134